Zdravotní prohlídky

Informace pro školní rok 2021/22

 
  • plavci 9 letí a mladší - od praktického nebo sportovního lékaře
  • plavci 10 letí a starší - doporučujeme sportovního lékaře, minimálně praktický s klidovým EKG
  • plavci 12 letí a starší, kteří se zúčastňují mistrovských soutěží od sportovního lékaře
 

Veškerá potvrzení od lékařů platí jeden rok, pokud není uvedeno méně. 

 

1. Sportovní lékařské prohlídky

Sportovní lékařské prohlídky kontrolují zdravotní stav sportujícího v zátěži, která ho čeká při tréninku a závodech.

Právní rámec

Povinnost absolvovat sportovní lékařkou prohlídku ukládá vyhláška č. 391/2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu.

 

Lékařská sportovní prohlídka

  • platí jeden rok, pokud není uvedeno méně
  • musí obsahovat závěr o zdravotní způsobilosti, zdravotní nezpůsobilosti nebo zdravotní způsobilosti s podmínkou ke sportu (uvede se konkrétní sport)
  • musí obsahovat konkrétní sport, kterého se týká (případně více sportů). V našem případě závodní plavání
  • musí obsahovat identifikaci osoby, den prohlídky apod.
 

Plavci zvaní na tréninkové kempy sportovních center mládeže nebo reprezentace musí absolvovat prohlídku pro vrcholového sportovce

 

(3) Jde-li o vrcholového sportovce, pravidelná lékařská prohlídka dále obsahuje

 
  • a) zjištění základní antropometrie,
  • b) standardní klidové elektrokardiografické vyšetření
  • c) zátěžové vyšetření včetně monitorace elektrokardiografické křivky a tlaku krve
 

2. Potvrzení od praktického lékaře

 

U plavců 9 letých a mladších stačí donést Potvrzení od praktického lékaře - ke stažení níže. Potvrzení na tomto formuláři splňuje náležitosti formuláře "Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci vydávaný praktickým lékařem (používá se na školy v přírodě a jiné organizované dětské akce). 

 

Formulář ke stažení (klikněte)

Případné informace zodpoví I. Řeháková (604 612 040)

 

Kontakt

TJ Lokomotiva Nymburk o.s. Plavecký oddíl Lokomotiva Nymburk
Boleslavská 319
Nymburk
28800
Mgr. Michal Hrstka
mobil: 606506758
-----------------------
Číslo účtu: 105720514/0300
VS: 28
Poznámka:
Jméno plavce+plavání